Climate change / Dünyada İklim değişimi ve yiyeceğe etkisi


Dünyada iklim değişimi ve ülkelere göre besin tablosundaki değişime bakarsak özellikle avrupa ülkeleri ciddi anlamda su ve yiyecek kaynaklarında azalma yaşıyor. Besin kaynaklarına göre yapılacak göç sıcak iklimden soğuk iklimlere doğru olcaktır.