Proportion of population aged 65 and over. Avrupa 65 ve üstü yaş oranı


Avrupa 65 ve üstü yaş oranı gösterir harita. En genç nüfusa sahip olan ülkelerden biri Türkiye.