Spain’s renewable energy. İspanyanın yenilenebilir enerji oranı.

Spain’s energy set to be 70% renewable by 2030. İspanyanın yenilenebilir enerji oranı 2030’da %70 olacak.