ŞEYTAN BASTIRDIĞIMIZ ASIL DUYGULAR MI?

Carl Jung’a göre belirli koşullarda olumlu etki yapabilecek eğilimler bile bastırıldıkları takdirde şeytana dönüşürler. Acaba Jung haklı mı? Aslında Şeytan dediğimiz şey ve içimizdeki o şeytan bastırdığımız onca düşünce ve duygulardan mı doğuyor? Onca cinsel vakalar, saldırılar, kadın nefretleri, pedofili.. Tüm bunlara halk arasında Şeytanın İşi deniyor. Fakat ya biz bu Şeytan işi dediğimiz şeyi kendimiz yaratıyorsak? Bunu nasıl mı yapıyoruz? Toplumda cinselliği kısıtlayarak, örtünmemeyi ayıplayarak, arzularımızı bastırarak ve içimizdeki sesi susturarak. Peki bu sesi niye susturduk niye içimizdeki istekleri yok ettik? Bunları yaparak iyi tarafımız çok çabuk kayboldu. Çünkü bastırılan her şey daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Geldiler bizi bizden alıp kendi sesimiz oldular. Benliğimizi kaybettik. Şeytanın ta kendisi biz  olduk. Şeytanı biz yarattık! 
Sevgiyi susturursanız yerine nefret gelir. Bu kadar basit. İnsan egosu Tanrı niteliklerini deneyimleyecek kadar yüceltilebilecekken biz onu Şeytan kadar aşağılık bir yaratığa, en dibe yuvarladık. Aşağılara. En aşağılara.. Peki bu seçimi yaparken uyanık mıydık? Jung gibi Freud gibi bir şeylerin farkında mıydık? Hayır. Biz bunu bilinç dışımızla yaptık. Bastırdığımız onca duygunun kendiliğinden yok olup gideceği yok ya bunlar bilinçaltımızda yerini aldı. Biz de farkında olmadan en çok korktuğumuz o canavarı, yaratığı, varlığı yani Şeytanı yarattık. 
 Dr Jung bize kişinin bilinçli zihni tarafından ortaya atılan gölgenin kişiliğin gizli bastırılmış ve uygunsuz yönlerini içerdiğini gösterdi. Bu gölge karanlık yanımızı temsil etti. Tabi bu gölgenin iyi yönleri de yok değildi. Aynı egonun kötü yönlerinin de var olduğu gibi. Aslında ego ile gölge yan yanaydılar birbirine çözülemez bir şekilde bağlıydılar. Yin ve Yang gibi birbirini tamamladılar. Bu Şeytan sırf gölgeden çıkmış değil. Bu suçu sırf gölgeye yükleyemeyiz. Bu suç hem gölgenin hem egonun yani sadece ve sadece bizim..
 İnsan ve Sembolleri adlı kitaba göre birçok iyi niyetli insanın anlaşılır bir şekilde bilinçdışından ve bu arada psikolojiden korkmasının nedeni de budur: İnsanların olumlu birer birey olabilecekken bunları bastırarak bir suç ortağına dönüşebilmeleri..
Hepimiz Tanrı’nın ve Şeytan’ın ta kendisiyiz. Korkunç değil mi?..

Yorum Gönderme

0 Yorumlar