Tarım toplumu ve özel mülkiyet sonrası aile kavramı ve cinsellik

old religions
Avcılık toplayıcılık toplumlarında grubun işlevi, grubun refahı ön plandaydı. Şu anki toplumumuzda yani tarım sonrası toplumda ise önemli gözüken şey bireyin özgürlüğü, bireyin mutluluğu ve bireyin refahıdır. Bizde nasıl özel mülkiyet önem gösteriyorsa onlarda da karşılıklı derin ilişkiler ve birbirlerine olan bağımlılık önem gösteriyordu. Bir toplumda bir çocuğun yalnızca tek bir annesi veya tek bir babası olmuyordu. O çocuk tüm grupça benimseniyor ve besleniyordu. Çocukta da büyük bir aidiyetlik duygusu baş gösteriyordu. Özel mülkiyet ile ebeveynlik ilk kez baş göstermeye başladı.Cinselliğin Şafağında adlı kitapta anlatıldığı gibi avcılık toplayıcılıkta cinsellik paylaşım ve tamamlayıcılık üzerine şekillenirken erken tarımcılığın cinselliğe bakış açısı röntgenci, baskılayıcı, homofobik ve üreme odaklıydı.

Vanessa Lea, Mebengokreler hakkında ‘sorumluluk sosyal yapı çerçevesinde dağıtılıyor’ diyor. Tukanoanlarda erkek kardeşler birbirlerinin çocuklarını gözetiyor, onlar için çalışıyor, ürettikleri ve avladıkları besini ortak bir yerde topluyor ve tüm kabilenin çocuklarına kendi çocuklarıymış gibi bakıyorlardı.İnsanlar ve insansı atalarımız birkaç milyon yılı içli dışlı ve tek eşli olmadan geçirdiler. Bir zamanda birden çok ilişki yaşadılar. Tarımın gelişi ile her şey tepetaklak oldu. Çekirdek aile kavramı yerleşti ve insanlar birbirinden çok daha fazla ayrıldılar. İnsanlar arasına sınır, bir çizgi kondu. Kadınlar da cinselliği erkeğin kendisini korumasından, erkeğin statüsünden faydalanabilmesine kadar evrildiler.

 Tarımın gelişinin ve özel mülkiyetin tam olarak bize neler kazandırıp neler kaybettirdiği bilinmez fakat bir şeyleri bir hayli değiştirdiği, insanı kendi insanımsı atalarından ne kadar da uzaklaştırdığı su götürmez bir gerçektir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar