Eğitim Birlikte Yaşamayı Teşvik Eder Mi


Egitim Birlikte Yasamayi Tesvik Eder MiEğitim; geçmişten günümüze kadar gelen toplumsal bir süreçtir. Eğitimde amaç; toplumsal birleştiriciliği sağlamak, bireyi bulunduğu hazır bulunuşluk performansında değerlendirip bir üst basamağa taşımaktır. Eğitim, bireyi bulunduğu topluma hazırlar. Bireyi bulunduğu toplumda yaşama teşvik eder. Eğitimde araçlar teknolojinin gelişmesiyle sürekli yenilense de amaç değişmez.

            Amaç bireyin topluma uyumunu sağlamak, insanlarla birlikte yaşamaya teşvik etmektir. Eğitim, toplumdaki bireylerin gerekli bilgi ve donanımı almasını sağlar. İçinde bulunulan toplumun yaşayışına bağlı olan ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirir. Her gün gelişen teknolojiyle eğitimin sahası ve etkinliği de değişir ve buna bağlı olarak gelişir. Eğitim, kişinin davranışlarında, ilgi ve becerilerinde olumlu değişimler yapmayı amaçlar.

 Eğitimin Hedefleri Arasında Birlikte Yaşamaya Teşvik Var Mıdır?


            Eğitim bilindiği üzere ailede başlar ve çevrede gelişir. Hiçbir insan sadece okula giderek bireysel ihtiyaçlarını edinemez. Kişinin kendine ait sorumluluklarının olması yanı sıra, bulunduğu topluma karşı da sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukları kişi ailede öğrenmeye başlar. Okul çağına geldiğinde de arkadaşlarından ve yakın çevresinden öğrenmeye başlar.

            Aslında esas amacı bu olmasa da, eğitim insanları birlikte yaşamaya teşvik eder. Dolaylı yoldan insan bilincinde bu oluşur ve gelişir. Çünkü eğitim bir süreçtir ve sonuca daima varılamaz. Eğitim bizi pozitif bilimlerdeki gibi nicel bir değere götürmez. Eğitimin amaçlarının belirlediği hedefe götürüp götürmediğini kişi bulunduğu toplumda gözlemleyebilir. Eğitimde Varılmak İstenen Hedefler Her Toplumda Aynı Mıdır?

  Eğitim evrensel değerlere bağlı kalsa da her toplumda kendi geleneklerine ve toplum yaşayışına uygun pratikte hedefler koyar. Ve konulan hedeflere ulaşmak, sonuca varmak uzun bir süreç ister. Eğitim alan kişi hem yaşam becerisini hem de öz saygısını kazanmış olur. Gerek kendi yaşadığı gerek de tüm dünyadaki insanlarla yaşamanın bilincinde ve farkında olur.

  Bulunduğu toplumla birlikte uyum içerisinde yaşamanın farkındalığı oluşur bakış açısı değişir. Kişi hem yeteneklerinin hem de bu yetenekleri toplum yararına kullanmanın farkına varır. Eğitim, insanı kısa vadeli yaşamaya değil de uzun vadeli bir hayatta yeteneklerinden verim alarak yaşamaya teşvik eder. Bu söylemlerden, her toplumda eğitimde varılmak istenen hedefler kısmen aynıdır diyebiliriz.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar