Gerçekten Uzlaşmak İstiyor Muyuz?

anlaşmak uzlaşmak

Uzlaşmak Nedir?

Uzlaşmak kelimesinin sözlük anlamı aralarında görüş ve çıkar ayrılığı olan iki kişinin karşılıklı ödünler vererek o olayda ya da düşüncede aynı fikirde olmak, mutabık kalmak gibi bir anlama geliyor. Özellikle son zamanlarda bu kelimeyi politika alanında sıkça duyar hale geldik. İki parti birbirleri ile uzlaşırsa ittifak kuruyorlar ve siyasi haritalarını o yönde çiziyorlar.
   İnsanların birbirlerini ifade etmek için en çok başvurması gereken nokta anlaşmak ve uzlaşmaktır. Ancak bu iki terim her defasında birbiri ile karıştırılmaktadır. Bu duruma açıklık getirmek adına aralarında oluşan anlam farklılıklarına yer verelim.

Anlaşmak ve Uzlaşmak Kelimelerinin Anlam ve Düşünce Yönünden Farklılıkları

   Bir kişiyle uzlaştığımız zaman o kişiyle her daim anlaştığımızı zannederiz. Fakat karşı tarafla uzlaşmadan o kişiyi anlamak mümkün olabilmektedir. Bir konu üzerinde tartışırken ya da fikir beyan ederken sorduğumuz soru bile bazen yanlış olmaktadır. Anlaştık mı? Diye sorarken belki de Uzlaştık mı? Sorusunun cevabını arıyor olabiliriz kişi “anlaştık” dese bile belki “ anlaştık ama ben bu konuda farklı düşünüyorum” demek istiyordur.
  Karşılıklı anlaşan kişiler her zaman uzlaşı içinde olmak zorunda değildir. Anlaşmak kelimesi zaten anlam bakımından kişiyle karşılıklı olarak aynı duygu ve mesajı doğru algılamak anlamına gelir. Yani aynı fikirde olmak anlamına gelmez.
  Bir kişi başka bir kişiye bilgi aktarırken konu tümüyle yanlış anlaşılmış da olabilir ya da doğru ama bazı eksik noktaları ile de anlaşılmış olabilir. Eğer bir kişi o konuyu eksik anlamışsa kendi düşünce birikimi ile aradaki boşlukları doldurabilir. Burada konuyu kendine göre değiştirme ihtimali doğabilir.


Uzlaşmak Toplumda Abartılıyor Mu?

  Toplumsal uzlaşmak konusuna bakıldığında özellikle siyasi akımlarda ve düşüncede bazı durumlarda gerekli olduğu gibi bazı durumlarda ise abartıldığı görülüyor. İki devlet arasında uzlaşma olmazsa veya mecliste oy veren delegeler arasında uzlaşma söz konusu olmazsa herhangi bir noktaya varılamıyor. Bu bağlamda uzlaşma fikri ve faaliyeti şart koşuluyor.
  Yalnızca bu konuya tek bir noktadan bakmamakta fayda var. Çünkü bireylerin el sıkışması demek gerçekten kalben ve zihnen uzlaşı sağlamak demek değildir. Bu uzlaşma şekli gayriihtiyari uzlaşmadır. Aslında ne konuda olursa olsun başarı elde etmek için tümüyle uzlaşma sağlamak lazımdır. İki insanın, iki ülkenin ya da bir fikrin gelecek çağlara doğru bütünüyle doğru hedeflere ulaşması için bütün yönleriyle uzlaşması gerekir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar