Hukukta kişilik kavramı ve kişiliğin sona ermesi

hukuk adalet law

HUKUKTA KİŞİLİK KAVRAMI

Hukukta haklara ve borçlara sahip olan varlıklara kişi denir. Kişilik, gerçek kişi ve tüzel kişi olmak üzere 2' ye ayrılmaktadır.
Kişiliğin başlangıcı: Kişilik tam ve sağ doğum ile başlar. Tam doğum ile belirtilen bebek ve annenin birbirinden tamamen ayrılmasıdır. Sağ doğum ise bebeğin doğduğu anda saniyede olsa nefes almasıdır. 

Kişiliği Sona Erdiren Haller

1. Ölüm: Hukukta kabul edilen ölüm kavramı beyin ölümüdür. 

2. Ölüm Karinesi: Kişinin öldüğü tahmininde bulunulmasıdır. Ölümüne kesin gözle bakılaak şekilde kaybolan ve cesedi bulunamayan kişi ölmüş sayılır. Bu durumda ölüm kaydını mahalin en büyük mülki amiri düşer. Evli olan kişinin evliliği ölüm karinesi durumunda sona erer. Mahkeme kararına gerek yoktur. 

3. Birlikte Ölüm Karinesi: Aralarında miras ilişkisi olan kişilerin birlikte ölmesi sonucu hangisinin önce öldüğü tespit edilemeyerek aynı zamanda öldüğünün kabul edilmesidir. 4. Gaiplik: Kişinin kaybolması ve belirli sürede ortaya çıkmamasıdır. Gaiplik evliliği kendiliğinden sona erdirmez. Gaiplik iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar;
-
Ölüm tehlikesi içinde kaybolma; bireyin kaybolduğu tarihten itibaren 1 yıl içerisinde Sulh Hukuk mahkemesine gaiplik kararı için başvuru yapılır. Mahkeme 6 ay ara ile iki defa ilan verir. Miras hakkı için ise 5 yıl teminat süresi vardır. 

-Kişiden uzun süre haber alınamaması; durumunda 5 yıl sonra mahkemeye gaiplik kararı için başvurulur. Miras hakkı için 15 yıl teminat süresi vardır. Evlilik kendiliğinden sona ermez. Gaiplik kararından sonra mahkeme kararı ile sona erer. 

Yorum Gönderme

0 Yorumlar