Paganizm Penceresinden Gök Tanrı İnancı Ve Şamanizm


paganizm inanci ve temelleri

Paganizm İnancı ve Temelleri

 İnsanoğlu var oluşundan beri sıkıntılar ile yüz yüze gelmiştir. Bu sıkıntıların veya güçsüz duruma düşüşlerin üstesinden gelmek için ise her zaman bir din olgusuna yanaşma ihtiyacı hissetmiştir. Bu içgüdü ile insanlık her zaman kendisinden daha güçlü tanrısal bir varlıktan destek alma ihtiyacı içerisindedir. İnsanoğlu kendisine kötülük yapan insanlara veya kadere karşı bir tanrıya sığınıp o tanrının kötülüklere karşı insanı korumasını veya kötülük yapanlara karşı o kötülük yapanları cezalandırmasını beklemektedir. İnançlar içinde ise paganizm aslında bir din olarak algılanmaz.

 Genellikle dinlerin bir başlangıcı yani çatısı olarak algılanmaktadır. Paganizm inancına göre insan, hayvan, bitki, toprak vesaire ayırt etmeyerek, her şeyin bir ruhunun olduğuna ve bu ruhların kesinlikle kutsal olduğuna inanır. Bu ruhların ise bir kural, kutsal kitap, ibadet gibi olgulara bağlı olmadıklarını ve doğa ile uyum içerisinde yaşamanın en büyük ibadet olduğunu ve doğada bir bütün olarak yaşamanın esas alındığını ifade eder. Paganizm içerisinde çok çeşitli inançlar vardır. Bazı paganlar tek (gök) tanrıya, bazıları birçok tanrıya, bazıları tanrıçalara ve bazıları ise hepsine birden inanmaktadırlar. Ayrıca büyük ve gösterişli ibadetleri yoktur.

  Tanrının onların ibadetine ihtiyacı olmadığını bilirler ve onlar için doğanın devamı ve dengesi en büyük hizmet ve ibadettir. Doğaya karşı fayda verecek her şey ibadetlerin en büyüğü olmaktadır. Özel bir mabet ya da kutsal bir alana ihtiyaç duymazlar. Doğanın her yeri paganlar için kutsaldır ve her yerde rahatlıkla ibadetlerini yapabilirler. Ayrıca mükemmel bir kadın erkek eşitliği vardır. Seks olgusunu aradan kaldırırlar ve paganizm inancına inananlar arasında asla kadını ezme söz konusu olamaz. Kadının yaşam kaynağı olduğuna inanırlar. İnsanlar için aslında bu tamamen şöyle işlemektedir. Bir insan hiç bir koşul ve şartta diğer insana karşı üstün değildir ve hiç bir koşulda üstün olamaz.

 Gök Tanrı İnancı ve Paganizm


 Gök tanrı inancına mensup ırklar arasında eski Türk devletleri gösterilmektedir. Bu Türk devletlerine göre tanrı olgusu tek ve en güçlüdür. Bu Türkler tanrıya Tengri (Tengre) demektedirler. Bu inanca göre gökyüzünde yer alan çok güçlü ve kudretli bir yaratıcının varlığına inanılır. Tüm yöneticiler güçlerini bu tanrıdan almaktadırlar. Bu gök tanrı inancı doğrultusunda yöneticiler daha güçlü olduğuna ve yenilmez olduklarına inanmaktadırlar. Bu inanç içerisinde bazı değişmez ve kesin temeller vardır. Bu temeller incelendiği zaman aslında gök tanrı inancı ile paganizm arasında ki benzerlikler net olarak görülmektedir. Bu bağlamdan yola çıkılarak aslında gök tanrı inancının, paganizm inancının alt evresi olduğu ve paganizm inancına bağlı bir inanış olduğu net olarak görülmektedir.

 Gök tanrı inancının temelin de ise şu inanışlar vardır. Gök tanrı kesinlikle gökyüzünün sonsuz ruhuna sahiptir ve her şeye egemendir. Gök tanrı günlük yaşamsal olaylara müdahale etmez, bir ibadet beklemez. Sadece doğal düzenin devamını arzu eder. Çok zor durumlarda onun rızası ile ondan sadece yardım beklenir. Bütün evreni kaplar ve ruhların hepsini kutsamaktadır. Gök tanrıya adanmıştır bütün ruhlar ve öldükten sonra ruhların göğe kaldırılarak tanrıları ile ruhlar aleminde buluştuklarına inanılmaktadır. Paganizm temel alınacak olursa, ruh olgusu ve doğa olgusu çok net biçimde belli olmaktadır. Şüphe götürmez bir gerçek ise paganizm çatısı altında şekillenen bir inanıştır gök tanrı inancı.


 Şamanizm İnancı ve Paganizm


 Şamanizm inancına göre inancın temeli ‘’ öze dönüştür’’ yani insan ve doğada ki her canlı bir ruha sahiptir ve bu ruha dönüş çok önemlidir. Şamanizm inancına sahiplik doğuştan gelen bir yetenektir ve tanrıdan işaret alan ruh ya delirecek ya da ruhun özüne dönerek deliliğin sınırlarını aşarak şaman olacaktır. Şaman olanlar ise tanrı ile iletişime geçerek kendi var oluş amaçları ile yüzleşmektedirler. Var oluş amacını diğer insanlara anlatmaktadırlar. Bir şaman olmak için en önemli şart tanrı ile iletişime geçip, tanrıdan o işareti almaktır.

 Şamanizm de her ruh kutsaldır ve doğada var olmasının bir amacı vardır. Bu bakış açısı ile bütün ruhların tanrıya bağlı olduğu ve bu ruhların arınarak aslında var oluş çerçevesinde bir görevleri olduklarını savunurlar. Bu görevi ise öğrenmenin tek yolu ruhun derinliklerine inip yüzleşmedir. Şamanizm inancında doğaya ne verirsen geri onu alırsın. Ayrıca doğadan ne alırsan geri de onun verirsin inancı vardır. Bu bağlamda incelediğimiz zaman net olarak görülmektedir ki Paganizm bu dinlerin tepesi noktasında bir inanış biçimidir. Dinler ise bu inanış biçiminden yola çıkarak oluşmuş ve gelişmişlerdir.


Yorum Gönderme

1 Yorumlar

  1. Paganizm bir nevi ateizm gibi düşündüm açıkcası nedenine tek farkı doğanın ruhuna saygı göstermesi olarak gösterilebilir. Ayrıca ateizm yani hiç bir tanrıya inanmamak ile tüm tanrılara veya çoklu tanrılara inanmak arasındaki fark nedir? YAni tek fark doğayı tanrı ilan etmek herhalde

    YanıtlayınSil