TOEFL İngilizce Sınav Formatı

Toefl ingilizce sınav formatı

Uluslararası geçerliliği olan ingilizce sınavlarının en bilinenlerinden birisi TOEFL İBT isimli ingilizce sınavıdır. Bu yazıda da TOEFL ingilizce sınavının formatından bahsedeceğiz yani bir başka deyişle TOEFL sınavına giren adaylar sınavda nelerle karşılaşacaklar ondan bahsedeceğiz.
 TOEFL ingilizce sınavı, temel prensip olarak sınava giren adayların "dört becerinin birleştirilmesi" hedefine ulaşıp ulaşamadığını test eder. TOEFL ingilizce sınavı kapsamında bahsedilen bu dört beceri; reading, listening, speaking ve writing olarak adlandırılır. Türkçe olarak ifade edilecek olursa da TOEFL sınavına giren adayların yazma, okuma, konuşma ve dinleme becerileri test edilir. Peki bu ecerileri TOEFL sınavı kapsamında nasıl değerlendirilir? Haydi gelin daha ayrıntılı şekilde inceleyelim.

1- Okuma

 TOEFL isimli uluslararası ingilizce sınavının ilk bölümü reading yani okumadır. TOEFL ingilizce sınavının okuma bölümü kapsamında akademik metin niteliği taşıyan 3 ya da 4 okuma parçası adaylara verilecektir. Yine adaylardan bu metinler kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeleri istenecektir.

2- Dinleme

 TOEFL İBT'nin ikinci bölümü olarak adayların karşısına dinleme bölümü çıkacaktır. TOEFL dinleme bölümü kapsamında diyaloglar, sınıf konuşmaları ve topluluk sohbetleri konseptinde çeşitli ingilizce dinleme parçaları adaylara dinletilir ve dinledikleri parçalardan hareketle kendilerine yöneltilen sorulara doğru cevap vermeleri istenir.
 Okuma ve dinleme bölümleri tamamlandıktan sonra TOEFL İBT'ye 10 dakika kadar ara verilebilir. Aradan sonra ise TOEFL ingilizce sınavının son iki bölümüne geçilir...

3- Konuşma

 TOEFL İBT'nin aradan sonraki bölümü ya da bir başka deyişle TOEFL ingilizce sınavının 3. bölümü konuşmadır. Toplamda 20 dakika sürecek olan bu bölümde bilinen herhangi bir konu hakkında fikir yürütme, fikir alışverişi ve belli başlı görevler kapsamında adaydan konuşma yapması istenir. TOEFL konuşma bölümünde 6 adet görev, TOEFL sınavına katılım gösteren adaylara verilecektir.

4-  Yazma

 TOEFL ingilizce sınavının son bölümü de writing ya da Türkçe ismiyle adlandıracak olursak yazma bölümüdür. TOEFL yazma bölümü tıpkı IELTS gibi 2 görevden oluşur. İlk görevde TOEFL sınavına katılan adaylara bir dinleme parçası dinletilir ve bu parça ile bağlantılı bir okuma metni okutulur. Bu iki materyalin sentezi olarak adasylar ilk yazılarını yazarlar. TOEFL yazma bölümünün ikinci görevinde ise adaylar belirli bir konuyu ya da fikri desteklemek amaçlı bir yazı daha yazarlar.
 Yukarıda detaylı bir şekilde açıklanan 4 bölümden sonra adayların TOEFL sınav puanı hesaplanır ve adaylara ilan edilir. Eğer siz de TOEFL ingilizce sınavına girmek istiyorsanız yukarıdaki sınav formatını göz önünde bulundurarak TOEFL sınavına çalışmalısınız ve girmelisiniz...

Yorum Gönderme

0 Yorumlar