Empresyonizm İzlenimcilik Hareketi Nedir?


Empresyonizm-izlenimcilik-hareketi-nedirİzlenimcilik, 19.yüzyılda ortaya çıkmış ve Avrupa Sanatı'nı derinden etkilemiş önemli bir sanat hareketidir. Özellikle resim sanatında gelenekten kopuşa ve radikal değişiklere sebep olmuştur.

İzlenimcilik 1860'larda Paris'te geleneksel sanat kurumlarınca reddedilen ressamlarca başlatıldı. Bu yeni akımın sanatçıları resimlerinde zarafet ve ayrıntılara yer vermediler. Bunun yerinde daha canlı renklerle vurucu ve etkileyici eserler yaptılar. İzlenimcilik kısa sürede Avrupa geneline ardından da Amerika'ya yayıldı.

İzlenimcilik Hareketi'nin Öncüleri


Clude Monet, İzlenimcilik'in gelişimden çok büyük paya sahiptir. Monet, gözlem ve algısal çalışmalara ilgi duyan bir ressamdı. Bir diğer önemli isim Camille Pissarro, İzlenimcilik Hareketi'nin organize edilmesine ve bu türde eserlerin sergilenmesine yardımcı oldu. Hareketin bizzat içinde bulunmasa da Edgar Degas'ta İzlenimcilik'e önemlik katkılar vermiştir. Degas daha çok bale salonları ve modern yaşamdan görüntüleri resmetti.

Paris'te yaşayan Amerikalı sanatçılar da İzlenimcilik'ten etkilenmişlerdir. Mary Cassat, İzlenimcilere ilk katılan sanatçılardan biriydi.William Merritt Chase, Childe Hassam ve Frank Weston Benson Paris'teki diğer Amerikalı ressamlardır. Amerika'ya döndükten sonra bu ressamlar Amerikan İzlenimciliği olarak bilinen akımı başlatmışlardır.

Resim'den sonra İzlenimcilik Hareketi'inin yankı bulduğu bir diğer sanat dalı müziktir. Claude Debussy, hareketin müzikteki öncüsü kabul edilir. Müzikal İzlenimcilik genellikle değişken bir ruh halini yansıtan müzik türü olarak kabul edilir. Maurice Ravel, Ottorino Respigh ve Frederick Delius gibi müzisyenler de İzlenimci besteciler arasında gösterilir.

İzlenimcilik'in Önemi


Geleneksel sanatta daha çok mitolojik ve tarihsel olaylar resmediliyordu. Monet ve diğer İzlenimciler ise gündelik yaşamı tercih ettiler. Pissaro ve Sisley, doğa manzalarını resmetti. Morisot, resmlerinde kadınların gündelik yaşamını işledi.

İzlenimcilerin resme getirdiği değişikler sadece konu ile sınırlı kalmadı. Metodolojideki değişikler resimlerin görünümünde çarpıcı şekilde değiştirdi. Ressamlar, daha canlı, parlak ve koyu renklerle çalıştılar. Açık havada güneş ışıklarının, havanın ve atmosferin değişen etkilerini gözlemlediler.

Mirası ve Etkileri


İzlenimcilik, Modern Sanatın Hareketlerinin öncüsü olarak kabul edilir.Noktacılık, Fovizm ve Kübizm gibi kendinden sonraki pek çok akımı etkilemiştir. Yerleşik ve geleneksel tarzı reddetmesiyle de benzer bağımsız sergi grupları için bir örnek oluşturmuştur.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar