İnovasyon Nedir? İnovasyon Neden Önemlidir?


inovasyon-nedirİnovasyon, kavram olarak yenilikçilik ve yenilik ifadelerini çağrıştırır. İnovasyon hem bir süreci hem de bir sonucu yenilemeyi ifade eder. İnovasyon bize engel olan ve sıkıntılarımızı gidermekle sorumlu olan bir süreçtir. İnovasyon terimine bir buluş olarak bakılmamalıdır. İnovasyon gerçekte var olan bir ürün ya da hizmete daha yeni ve aktif özellikler katıp o ürünü ve hizmeti şekillendirerek insanlığın hizmetine sunar. Bu yenileme aşamasında asıl önemli olan özgün inovatif düşüncelerin ele alınmasıdır.

İnovasyon Nedir?


İnovasyon, farklı, değişik ve daha önce keşfedilmemiş fikirleri bulmak ve hayata geçirmektir. Bu fikirler ortaya daha önce çözülemeyen sorunları çözmek veya daha önce gereğince verilemeyen hizmetleri vermek amacıyla gerçekleştirilebilir. Diğer bir açıyla bakarsak, daha önce var olan bir ürünü ya da hizmeti daha kullanışlı yapmak amacıyla birçok insanın önerisi ve huzuruna sunabilir. Bu fikirler ortaya atılıp hayata geçirilmesinin ardından ürün ve hizmetin satılmasıyla ve iş yapış yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon bütünüyle tamamlanmış olur.

İnovasyon Süreci


İnovasyon süreci, bilginin ve yeniliğin ekonomik ve toplumsal fayda ve hizmete dönüştürülmesiyle oluşturulur. Bu nedenle inovasyon teknik, ekonomik, sosyal bileşenlerin oluşturduğu bir bütündür. Bireylerde ve toplumlarda değişmeye olan inanç ve istek girişimciliğe açıklık bu girişimcilik ruhuna ait bir kültür gerektirir. Böylece inovasyon sürecinde inovatif düşünceye sahip toplumlar yeni fikirler ortaya atabilirler.


İnovasyon Örnekleri


İnovasyon tanımı için yenilikçi düşünce olduğunu ve daha önce keşfedilmemiş bir yaratıcılık ve girişimcilik olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle örneğin bir firmanın leke döküldüğünde kendi kendini temizleyen bir kumaş üretmesi inovasyon örneği olarak gösterilebilir. Diğer bir firmanın ise hiç bitmeyen tükenmez kalem üretmesi de bir inovasyon örneğidir. Girişimci ruhlu birkaç bilim araştırmacısının hiç tükenmeyen pil üretmesi de başka bir inovasyon örneği olarak gösterilebilir. Bu örnekler insanlığın yararına olan ve insanlara daha çok hizmet vermeyi amaçlayan inovasyon örnekleridir.

İnovasyon Neden Önemlidir?


İnovasyon örneklerine bakıldığında yani kendi kendini temizleyen kumaş, hiç bitmeyen tükenmez kalem, hiç tükenmeyen pil örneklerinde olduğu gibi bu tarz yeniliklere sahip firmalar diğer firmalara oranla daha fazla rekabet avantajı kazanabilirler. Bu tarz ürünlere sahip olduğunu öğrenen tüketiciler de bu firmaların ürünlerini tercih ederler. Bu firmalar da daha çok kar elde eder aynı zamanda daha çok popülerlik kazanır. Hızla büyüyen firmalar ve işletmeler daha çok insanı istihdam ederler ve pazarda daha hızlı büyüme fırsatına sahip olurlar. İşlerini daha çok genişletip büyüten firmalar ürünlerini ihraç ederek hem ekonomiye katkı sağlarlar hem de ülkelerini yurtdışında daha fazla tanıtmaya imkân bulurlar.

Dünya Ekonomik Forumunun yaptığı rekabetçilik araştırmalarının sonuçlarına göre en rekabetçi ülkenin Finlandiya olduğu görülmüştür. Finlandiya’nın yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği inovasyon çalışmaları gitgide artmış ve ülkeyi büyüyen ve gelişen bir ülke haline getirmiştir. Finlandiya hükümeti yıllar öncesinden rekabetini arttırmak adına inovasyona büyük kaynaklar ayırmış ve en sonunda başarıyı yakalamıştır. Önceki yıllarda işsizliğin çok fazla olduğu Finlandiya ülkesinde yapılan bu inovatif çalışmalar sayesinde de işsizlik oranları hızla düşmeye başlamıştır.

Bunun yanında son yıllarda devlet eliyle desteklenen bilişim, metal ve orman mühendisliği sektörleri inovasyona dayalı yatırımlarını hızla arttırmıştır. İnovasyon bir toplumda ne kadar desteklenir ve inovasyon yatırımları ne kadar artarsa o ülke daha çok kalkınır ve farklı uluslararası platformlarda adından daha çok söz ettirmeyi başarır. İnovatif düşüncelerin daha çok artması için genç girişimcilere daha çok kaynak ayrılması ve bu statüde var olan kişilerin daha çok tanıtılması amaçlanmalıdır.

Bu yazımızı beğendiyseniz Kariyer gelişim planlaması makalemiz ilginizi çekebilir.

Yorum Gönderme

3 Yorumlar

 1. inovasyon neden önemli olduğunu bu yazıyı okuyarak çok daha iyi anladım teşekkür ederim :)

  YanıtlayınSil
 2. yeniliklere öncülük ettiği için inovasyon önemlidir.

  ve bence bizim insanlarda hep yenilikleri kullanmakta malesef öncülük ediyor

  YanıtlayınSil
 3. hayat insanlardan hep yenilikçi olmasını ister çünkü fark etmişseniz hep yenilikçi insanlar kazanır. Yerinden sayan insanlar kazanmayacağı çok aşikar bir gerçektir

  YanıtlayınSil