Meksika Muralizmi Nedir? Sanat Hareketleri


Meksika-Muralizmi-nedir-muralizmMeksika Muralizmi, devrim sonrası ülkenin tarihi ve kültürü ile bütünleşmesini ifade eden bir sanat hareketidir. Herkes tarafından erişebilir ve kültürel kimliği vurgulayan bir sanat türü ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Bu hareket, başlangıcından itibaren ülkeyi birleştirmek için devlet kurumları tarafından teşvik edildi. Duvar resimlerinde yerli kültürü, ülkenin melez kimliği ve sosyal adalet gibi temalar işlendi. Sanatçılar, modern ve ilerici bir ülke hayalinin yaygınlaşması için çalıştılar.

Muralizm'in Doğuşu


Meksika Devrimi sonrası toplumda sosyal, politik ve ekonomik alanlarda da kendini gösterecek daha radikal bir dönüşüm arzusu vardı. Bir grup sanatçı bu fikirlerden etkilenerek Muralizm (Duvarcılık) Hareketi'ni tasarladı.

Duvar resimleri ülkedeki yerlilerin önemli bir geleneğiydi. Kökleri Kolomb-Öncesi uygarlıklara dayanıyordu. Aynı zamanda halka ulaşmak için de çok uygun bir yoldu. Çünkü 1930'larda Meksika halkının büyük çoğunluğu okuma yazma bilmiyordu. Ortak bir ulusal kimlik oluşturmak için sanatı kullanma fikri politik çevrelerde de karşılık buldu.

1920'de yeni hükümet, ünlü sanatçı Dr.Atl'ı kültürel kimliği ve devrimci fikirleri destekleyecek bu yeni sanatı yaygınlaştırması için görevlendirdi. Başkan Álvaro Obregon ülkedeki sanatı teşvik etmek için çeşitli fonlar oluşturdu. Bu fonların çoğunu Muralist Sanatçılar kullandı. 1920'lerden 1970'lere kadar ülkenin melez kimliğini vurgulayan pek çok duvar resmi yapıldı.


Önemli Sanatçılar


Meksika'da David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco ve Diego Rivera Muralist Hareketi'n en önemli isimleridir. Bu üç isim sanatı ülkenin ve toplumun gelişmesi için bir araç olarak görüyorladır.

Orozco, resimlerinde tanık olduğu savaşın acılarını ve korkuyu anlattı. Sembolizm ve Avrupa Dışavurumculuğu'undan etkilenmişti. Siqueiros, devrimci idealleri vurguluyan duvar resimleri yaptı. Rivera, Meksika halkını ve kültürün zenginliğini görkemli şekilde resmetti.

Bu üç sanatçı ülkelerindeki başarıdan sonra uluslarası sanat dünyasında da tanınmaya başladılar. Orozco ve Rivera duvar resmi projeleri için Amerika'ya davet edildiler. Böylece Meksika Muralizmi, Amerika'ya tanşınmış oldu. Bu iki isim daha sonra ülkelerine döndüler. Siqueiros ise, 1932'de Meksika'dan sürgün edildi.Los Angeles'a taşınan Siqueiros, burada pek çok ünlü duvar resmi çizdi. Muralizm, Amerika'da bir halk sanatı olarak görüldü. Muralistler, bu ülkede büyük bir üne ve saygınlığa kavuşturlar.

Mirası ve Günümüz


Muralizm Hareketi, Güney Amerika'da duvar resimlerini baskın bir sanat dalı haline getirmiştir. Seçkinlere hitap eden eserler yerine sanatı sokağa taşıyan en geniş çaplı akımlardan biridir. 1960'lardan itibaren zayıflasa da Meksika'da ve Güney Amerika'da sokak projeleriyle halen devam etmektedir.


Yorum Gönderme

0 Yorumlar