Fovizm Nedir? Modern Sanat Hareketleri


Fovizm-Nedir-Fovist-sanatcilarFovizm, Fransa'da 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir sanat hareketidir. Fovist sanatçılar, resimlerinde doğal olmayan renklerle çalışarak yaşadıkları duygu yoğunluğunu resimlerine yansıtırlar. Hareket kısa ömürlü olmasına rağmen renk kullanımında devrim yapmıştır.

20.yüzyılın ilk yılları Van Gogh, Gauguin, Seurat ve Cézanne gibi İzlenimci ressamlar Fransa'da büyük bir üne sahipti. Bir diğer önemli sanat akımı Sembolizm sanatçının iç deneyimlerini vurguluyordu. Afrika Heykel Sanatı da Avrupa genelinde ilgi görmeye başlamıştı. Renk ve boya üzerinde deneyler yapan genç ressamlar tüm bu sanat hareketlerini inceliyorlardı.

Fovizm'in Öncüleri


1905 yazında Henri Matisse, André Derain ve Maurice de Vlaminck, Collioure'a giderek yeni resim stillerini ve tekniklerini incelemeye başladılar. Dört aylık dönemde ortak çalışarak pek çok resim yaptılar.

Aynı yıl Salon d’Automne Sergisi'nde yaz döneminde yaptıkları eserleri sergilediler. Sanat eleştirmeni Louis Vauxcelles, “Les fauves” terimini ilk defa bu sergi sonrası kullanıldı. Vahşi hayvanlar anlamına gelen bu sözcük aşağılayıcı olmasına rağmen hareketin sanatçıları bu ismi benimsedi.

1905 Salon d’Automne Sergisi sanat dünyasında şok etkisi yarattı. Eleştirmenlerin olumsuz görüşlerine rağmen Fovistler diğer galerilerden teklif almaya devam ettiler. Othon Friesz, Georges Rouault, Georges Braque, Kees van Dongen ve Raoul Dufy gibi sanatçılar da Fovistlere katıldı. Grup, birlikte çalışıp eserlerini sergilemek için birlikte seyahat etti.


Fovizm Akımının Özellikleri


Fovist sanatçılar renkleri kişisel bir ifade aracı olarak görüyorlardı. Renk kullanımı konusunda sınır tanımayan tamamen sanatçının hayal gücüne dayalı bir yol izliyorlardı.

Bilim dünyasındaki renk üzerine yapılan çalışmalar Fovistlerin de ana konularından biriydi. Renk tekerleğini ve tamamlayıcı renkleri resmin daha parlak görünmesi için kullandılar.

Fovistler, sanatçının kişisel deneyimine herşeyden çok önem veriyorlardı. Sanatçılarının duyguları ve hislerini ifade etmesi yüksek sanattan daha önemliydi. Fovist sanatçılar, teknik ve konudan ziyade içtenliğe değer verdiklerini söylüyorlardı.

Sanat Dünyasına Etkileri


Fovizm, sadece birkaç yıl devam eden kısa süreli bir sanat hareketiydi.1908'de Kübizm'in yaygınlaşması sonrası gruptaki birçok sanatçı bu yeni tarza geçiş yaptı. Fovizm'in en büyük katkısı sanatçıya renkleri özgürce kullanma imkanı sağlaması oldu. Özellikle Dışavurumcu Akımlarda duyguları ifade etmek için renkleri kullanma fikri geniş karşılık buldu

Yorum Gönderme

0 Yorumlar