Boşanma Sebepleri Nelerdir? | Hangi Şartlarda Boşanabilirim?bosanma-sebepleri-nasil-bosanabilirimÖzel Boşanma Sebepleri

Zina: Zina haklı bir boşanma sebebidir eşlerden biri zina yaparsa, diğer eş boşanma davası açabilir. Zinanın mutlaka ispatlanması gerekir. Bu her türlü delille yapılabilir. Bir eşin zina yaptığına ilişkin bir takım kuvvetli ve inandırıcı nedenler varsa hakim zina sonucuna varabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zinanın üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer, yani eşlerden biri diğerinin zina yaptığını öğrenmesi üzere altı ay içinde dava açabilir, zina üzerinden beş yıl geçmişse eğer dava hakkını kaybeder. Zina yaptığını öğrendiği eşini affeden eş, pişman olarak daha sonra dava açamaz.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış:Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi, pek kötü muameleye maruz bırakılması veya ağır onur kırıcı bir davranışta bulunulması nedeniyle boşanma davası açabilir. Eşi öldürme teşebbüsünde bulunmak veya intihara sürüklemek hayata kast kavramına girer. Pek kötü veya onur kırıcı davranışa örnek olarak; eşini dövmek, aç bırakmak, eve hapis etmek gibi davranışları verebiliriz. Zina da olduğu gibi öğrendikten itibaren 6 ay her halde beş yıl ve affetme kuralları geçerlidir.Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürmeye başlarsa ve bu durumdan ötürü eşin birlikte yaşaması beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. Kanunen bir süre kısıtlaması yoktur eş istediği zaman dava açabilir fakat eşin diğerini affetmesi ya da eşinin suçlarına ve yaşantısına rıza göstermesi dava hakkını ortadan kaldırır.

Terk: Eşlerden biri evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla diğerini terk ettiyse veya haklı bir sebebi olmadan ortak yaşam alanlarına dönmüyorsa, ayrılığın üzerinden altı ay geçmesi şartıyla terk edilen eş tarafından boşanma davası açılabilir.  Davaya hakkı olan eşin isteği üzerine hakim yapacağı ihtarla terk eden eşe iki ay içerisinde dönmesi gerektiği, dönmez ise doğacak sonuçları hakkında uyarıda bulunur. Boşanma davası açmak için dört ay dolmadan ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtar üzerinden iki ay geçmeden boşanma davası açılamaz. Kısacası en kısa süre olarak eşin terk etmesi üzerinden dört ay geçtiğinde ihtar ve iki ay sonrasında altıncı ayda boşanma davası açılabilir. İhtar süresi dolmadan eve dönen eşi diğeri eve almazsa terk süresi bu defa eve almayan eş için başlayacaktır.

Akıl Hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da evlilik birliği çekilmez hale gelirse, hastanın iyileşmesine imkan olmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla eş boşanma davası açabilir. Kanun bu boşanma nedeni için hak düşürücü bir süre belirtmediği için dava her zaman açılabilir.

Genel Boşanma Sebepleri

Evlilik Birliğinin Sarsılması: Evlilik birliği, birlikte yaşamı sürdürmeleri beklenilmeyecek derecede temelinden sarsılmışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Evlilik birliğinin sarsılması unsurunun gerçekleşmesi için evlilik birliğinin devam edemeyeceği kanaati uyanmalıdır, gündelik sorun ve şikayetler bu kapsama girmez.


Anlaşmalı Boşanma: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi, boşanmanın mali sonuçlarını ve çocukların durumu konusunda tarafların kabul ettikleri düzenlemeyi uygun bulması gereklidir.
  • Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
  • Eşlerin bizzat hakim önüne çıkmaları ve hakimin serbest iradeleri ile tarafları bizzat dinlemesi gerekir.
  • Boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumları hakkında tarafların anlaşması ve hakimin bu anlaşmayı uygun bulması gerekir.

Bu üç şartın yerine gelmesi ile hakim boşanmaya karar verir.

Fiili Ayrılığa Dayanan Boşanma: Boşanma sebeplerinden herhangi biri ile açılmış olan davanın reddi halinde ve bu red kararının kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi neticesinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar