Aldatma Sebebiyle Boşanmada Tazminat Nasıl Alınır? | Evlilikte Aldatma


Evlilikte eşlerden birinin diğer eşi aldatması sebebiyle boşanma davası açılması halinde ayrıca aldatılan eş karşı tarafın yapmış olduğu bu fiilden dolayı maddi veya manevi zarara uğramışsa tazminat davası açma hakkına sahiptir. Aldatma (zina) davası olarak adlandırılan bu boşanma türüne göre evliliğin sona ermesinde aldatma fiilini işleyen eş kusurundan dolayı karşı tarafa tazminat ödemeye mahkum edilmektedir.

Boşanma davalarında aldatan eşin aldatma eyleminin ortaya çıkarılması hukuki olarak mahkeme huzurunda ispat edilmek zorundadır. Aksi halde aldatma ispat edilemezse aldatılan eşin tazminat alması mümkün olmamaktadır. Aldatma davasında tazminat talepleri aldatılan eşin boşanmada maddi kayıplarla sonuçlanan hukuki süreçlere girilmesi sebebiyle açılabileceği gibi aldatma sebebiyle ortaya çıkan elem, acı ve ıstırap çekme gibi manevi duyguların zarar görmesi sebebiyle de açılabilmektedir.

bosanma-tazminat-davasiAldatma (Zina) Sebebiyle Tazminat Davası Nasıl Açılır?


Aldatma sebebiyle boşanma davasının açılması medeni kanunda evliliğin sona ermesinde özel sebeplerin varlığına dayanarak açılan boşanma davası çeşididir. Aldatma davası zina davası olarak da bilinmektedir. Zina davaları yalnızca zinanın mahkemede ispat edilmesi amacıyla açılabileceği gibi evliliğin temelden sarsılması, güven duygusunun azalması, evlilikte sorumlulukları yerine getirmeme gibi genel sebeplerle birlikte de açılabilmektedir. Aldatma davasının genel sebeplerle birlikte açılması aldatmanın ispat edilememesi halinde genel sebeplerle boşanma kararı aldırılması açısından önem arz etmektedir.

Aldatma davası açılırken aile mahkemesine boşanmaya sebep olan diğer eşin kusuru ortaya koyulmalı aldatmanın ispatına yardımcı olan her türlü hukuki delil dava dilekçesine eklenmelidir. Aldatmayı ispat ederken aile hukuku alanında uzman avukatlardan destek almak hem aldatmanın ispatına yardımcı olmakta hem de kusurlu olan eşten tazminat başta olmak üzere nafaka, mal paylaşımı gibi hususlarda hak talep edilmesini kolaylaştırmaktadır.Aldatma (Zina) Nasıl İspat Edilir?


Aldatma davasında aldatma yani zina eyleminin mahkeme huzurunda ispat edilmesi zorunludur. Aksi halde aldatma sebebiyle boşanma davasının sonuçlanması mümkün olmamakta ve aldatan eşten tazminat alınamamaktadır. Boşanmada aldatma delilleri Yargıtay içtihatları ve hukuk kuralları çerçevesinde şekillenmiştir. Örneğin; bir kafede evli olan bir eşin karşı cinsten biriyle öpüşmesi aldatmanın ispatı için yeterli olmamakta bu durumda eşe karşı haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası açılabilmektedir.

Boşanma davasında aldatmanın ispat edilmesi kanuna uygun her türlü yol ile olabilmektedir. Karşı cinsten birisiyle bir evde baş başa kalmak Yargıtay içtihatlarına göre aldatmanın ispatı için yeterli görülmüştür. Ayrıca otel ve telefon kayıtları, banka hesap hareketleri, kanuna uygun olarak elde edilmiş her türlü sesli ve görüntülü kayıtlar ile aldatmanın ispat edilmesine yarayacak diğer belgeler boşanmada aldatma delilleri olarak sayılabilmektedir.

Aldatma Sebebiyle Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?


Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında aldatan eşin evliliğin sona ermesinde kusurlu davranması nedeniyle aldatılan eşin maddi ve manevi tazminat talep etmesi gündeme gelmektedir. Nafaka ve maddi manevi tazminat davasının boşanma davasıyla birlikte açılması ancak daha az kusurlu olunması halinde mümkün olmaktadır. Bu sebeple açılan tazminat davalarında tazminat miktarı aile mahkemesi hakimi tarafından hakkaniyet esasına göre belirlenmektedir.

Zina davası tazminat miktarı 2019 belirlenirken;
  • Boşanmada eşlerin kusur durumları,
  • Eşlerin sosyal konumları ve ekonomik durumları,
  • Evliliğinin sona ermesiyle aldatılan eşte ortaya çıkacak olan maddi kayıplar,
  • Aldatma sebebiyle uğranılan maddi ve manevi zararın boyutu

Gibi pek çok husus değerlendirilmekte zararın ortadan kalkmasını sağlayıcı tazminat miktarları her davada tazminat miktarına etki eden unsurlara bakılarak belirlenmektedir.

Aldatma sebebiyle boşanma davasının açılması boşanma davası sırasında ve boşanma davası sonrasında aile mahkemesine başvurmak suretiyle gerçekleşmektedir. Boşanma davasından sonra açılacak zina tazminat davalarında talep edilen tazminat miktarı üzerinden dava açılış harcı olarak bir miktar ücret talep edildiğinden boşanma ile birlikte tazminat talebinin mahkemeye sunulmasında yarar vardır.


Aldatma Sebebiyle Üçüncü Kişiler Aleyhine Tazminat Talep Edilebilir Mi?


Aldatma sebebiyle açılan boşanma davalarında tazminat davasının kimlere karşı açılabileceği oldukça merak konusudur. Aldatan eşin sevgilisine tazminat davası 2019 açılması ülkemiz hukuk sistemine göre mümkün değildir. Yargıtay tarafından emsal niteliğinde verilen kararlarda evliliğe bağlılığın yalnızca eşler arasında gerçekleşen bir anlaşma olduğu, diğer kişilerin ise bu sözleşmeden doğan herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığı belirtilmiştir.

Aldatan eşin birlikte olduğu kimse, aldatma eylemini gerçekleştiren kişinin evli olduğunu bilse dahi aldatılan eşin bu kişi aleyhine tazminat davası açma hakkı bulunmamaktadır. Bu sebeple zina sebebiyle açılacak tazminat davaları yalnızca aldatan eş aleyhine açılmalıdır. Ancak aldatan eşin birlikte olduğu kişinin evlilikten haberdar olduğu, aldatma fiilinin mahkeme huzurunda ispat edilmesi bakımından bu kimsenin mahkemede dinlenmesinin isabetli olacağı boşanma dava dilekçesinde talep edilebilmektedir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar