Yargıtay Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?Yargıtay dosya sorgulaması işlemleri, internet üzerinden dava dosyasına ait bilgiler girilerek ya da e-Devlet sisteminden online olarak yapılabilmektedir. Bilindiği üzere ceza davalarında veya hukuk davalarında ilk derece mahkemelerinin vermiş oldukları kararlar kesinleşmeden önce istinaf ve temyiz incelemelerine tabi tutulmaktadır. Davanın taraflarından herhangi birinin ya da cumhuriyet savcının verilen mahkeme kararına itiraz etmesi halinde dava dosyaları bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’a gönderilerek incelenmektedir. Yargıtay’dan çıkacak olan karar davanın kesinlik kazanması anlamına geleceğinden bu kararın nasıl neticelendiğinin bilinmesi oldukça önemlidir.

Avukat aracılığıyla veya şahsi olarak itiraz edilen dava dosyaları Yargıtay’da kapalı duruşmalar şeklinde incelendiğinden dosya hakkında nasıl bir karar verildiği ancak internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Yargıtay dava dosyasının sonucuna göre mahkumiyet kararı başta olmak üzere kesinlik doğuracak pek çok hukuki sonuç ortaya çıkacağından dava dosyanın gidişatının takip edilmesi gerekmektedir.

Yargitay-Dosya-SorgulamaE-Devlet Üzerinden Yargıtay Dosyaları Nasıl Sorgulanır?


Gerek ceza davalarında gerekse de hukuki uyuşmazlıklardan kaynaklanan hukuk mahkemesi kararlarında verilen kararlara karşı itiraz yolu açıktır. Hakkınızda mahkemeden olumsuz bir karar çıkması halinde davanın temyiz edilmesi mümkündür. İlk derece mahkemesinin kararına itiraz edildikten sonra Yargıtay dosya sorgulama temyiz aşamasına geçilmektedir. Bu kapsamda dava dosyasında davacı, davalı, sanık, tanık, mağdur, müdahil ve diğer sıfatlara sahip kimseler temyiz edilen dosyanın hangi aşamada olduğu e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabilmektedir.

Kamu alanında bilgi ve belgelerin internet ortamına yüklenmesiyle birlikte e-Devlet sistemi üzerinden Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığı bünyesinde temyiz aşamasında bulunan dava dosyalarının sorgulaması anlık olarak gerçekleşmektedir. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr internet adresine giriş yaparak “Yargıtay Dosya Sorgulama” işlemlerini kolayca yapabilirsiniz. E-Devlet şifresi sahibi olmak için PTT şubelerine müracaat edebilirsiniz.

Yargıtay ceza ve hukuk dairelerinde hakkınızda açılmış bir dava bulunuyor ise e-Devlet sistemi üzerinde bulunan “Yargıtay Dosya Sorgulama” satırından dosyanın akıbetini öğrenebilirsiniz. E-Devlet sisteminde;
 • Dosyanın bulunduğu Yargıtay dairesi,
 • Yargıtay cumhuriyet savcısı tarafından istenilen ceza türü ve Tebliğname bilgileri,
 • İlk derece mahkemesi bilgileri,
 • Davadaki konumunuzun ne olduğunu (şüpheli, sanık, mağdur, müdahil)
 • Dosyanızın nerede olduğunu ve dosyanın karara bağlanıp bağlanmadığını,
 • Dosya hakkında karar verilmişse Yargıtay ilamı görüntülemesiyle kararın ne olduğunu

Herhangi bir kuruma başvurmadan internet üzerinden dakikalar içinde öğrenebilirsiniz.

Yerel Mahkeme Bilgileriyle Yargıtay Dosya Sorgulaması


E-Devlet sistemine üye olarak herhangi bir e-Devlet şifresi almamış vatandaşlar için Yargıtay dosya sorgulama işlemleri vatandasilam.yargıtay.gov.tr internet adresi üzerinden dosya no ile dava sorgulama işlem adımları ile yapılabilmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından Uyap sistemiyle uyumlu olarak hizmet veren bu internet adresi üzerindeki yerel mahkeme bilgileriyle Yargıtay dosya sorgulama seçeneği tercih edilerek açılan ekrandaki;
 • Mahkeme esas numarası ve yılı,
 • Mahkeme karar numarası ve yılı,
 • Savcılık esas numarası ve yılı,
 • Yerel mahkemenin bulunduğu il,
 • Mahkeme adı

Kısımları doldurarak Yargıtay’a giden dosyalarınızın bulunduğu konumu ve dosyanın akıbetini görüntüleyebilirsiniz. Dava dosyanız ile ilgili yerel mahkeme bilgilerine ulaşmak için e-Devlet sistemi üzerinden bulunan Adalet Bakanlığı “Dava Dosyası Sorgulama” bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Yargıtay’da bulunan dava dosyanız hakkında karar verilmiş ise Yargıtay ilamı görüntüle seçeneği üzerinden temyiz aşamasında dosyanız hakkında ne yönde karar verildiğini öğrenebilirsiniz.

Yargıtay Daire Bilgileriyle Yargıtay Dosyaları Sorgulama


Yargıtay’da bulunan dava dosyanıza ilişkin sorgulama yapılması işlemleri Yargıtay dosya bilgileriyle vatandasilam.yargıtay.gov.tr internet adresi üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Yargıtay dairede dosya sorgulama işlemlerini Yargıtay dosya bilgileriyle yapabilmek için vatandasilam.yargıtay.gov.tr internet adresi ana ekranında bulunan “Yargıtay daire bilgileri ile dosya / ilam sorgu ve randevu işlemleri” seçeneğinin tercih edilmesi gerekmektedir. Daha sonra açılan sayfada;
 • T.C. kimlik numarası ve kimliğinizde bulunan seri numarası,
 • Dava dosyasının sevk edildiği Yargıtay dairesinin adı ve numarası,
 • Yargıtay dairesinde verilen dosya esas numarası, karar numarası ve dosya açılış yılı

Bilgileriyle Yargıtay’da bulunan ceza veya hukuk dava dosyanızın hangi aşamada olduğu hakkında bilgi alabilirsiniz. Yargıtay’da dosyanız hakkında karar verilmişse Yargıtay ilamı ile karara ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte kayıt aşamasında, ön incelemede, arşivde, incelemede, postalandı, daireden bölüme teslim edildi, Yargıtay CBS’ye gönderildi şeklinde dosya safahatı bilgilerine ulaşarak Yargıtay’da bulunan dosyanızın hangi aşamada bulunduğunu kontrol edebilirsiniz.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar