Bakış Açıları


BAKIŞ AÇISI NEDİR?

 Bireyleri; yeryüzünde yaşamakta olan diğer canlılardan ayıran en keskin nitelik irade sahibi olmalarıdır. İrade; bir olay ya da durum karşısında bireyler tarafından ortaya konulan tepki, durum ya da fiil olarak tanımlanmaktadır. Birey fıtratında bulunan bu iradenin, bireylere kattığı en önemli özellik ise bakış açısı ya da başka deyişle ‘’ izafi nazar’’ dır. Bakış açısı; herhangi bir olay ile ilgili, muhatap bireyin diğer bireylerden ya da diğer bireylerin ilgili bireyden farklı düşünmesi, hissetmesi veya algılamasıdır. Bakış açısı nedir sorusuna literatür noktasında verilebilecek cevap yukarıda zikredildiği şekliyledir.

 Genel olarak tanımlanan bakış açısı tanımını daha dokunur daha somut hale getirmek için şu kısa mesel/hikâye fevkalade elverişli olacaktır. Şöyle ki; Vakti zamanında güzel bir memlekette yaşayan ve gözleri görmeyen bir adam varmış. Bu adam her gün sokağa çıkar ve akşama kadar o sokak benim bu sokak senin gezmekteymiş. Boynunda ise ‘’ben körüm, bana yardım edin. ‘’ cümlesi yazmakta ve insanlardan yardım istemekteymiş. Aksi takdirde geçimi için lazım olan maddi geliri elde edemeyecek ve hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettiremeyecekmiş.

 Günler ardı sıra bu şekilde devam etmekte ve mevsimler baharı işaret etmekteymiş. Yine bir gün aynı adam sokağa çıkmış ve hemen oracıkta bir yere oturmuş. Boynunda ise aynı yazı asılı, beklemekteymiş. ‘’Tık, tık, tık,’’ sesleri işitmiş ve birisinin yaklaştığını fark etmiş. Bir kadın… Kadın eğilmiş ve kör adamın kulağına, sana yardım etmemi ister misin? Demiş. Kör adam tamam demiş ve kadın adamdan bir kâğıt ile kalem istemiş. Kâğıda ve kaleme bir şeyler yazmış ve onu boynuna asmış gitmiş. Sonrasında her geçen insan adama yardım etmekte ve bir sürü para vermekteymiş. Adam kadının ne yazdığını oldukça merak etmekte ama kör olduğu için de okuyamamaktaymış. Yanına para vermek için yaklaşan birisine ‘’dur! ‘’ demiş. Bana yardım etmek istiyorsan boynumda ki yazıyı bana oku, demiş. Adamın boynunda ‘’ Bahar geldi ve her taraf rengârenk çiçekler ile süslü. Ancak ben onları göremeyeceğim. ‘’ yazıyormuş.

 Yukarıda anlatılan meselde olduğu gibi bakış açısı biranda sizlerin bulunduğu olumsuz durumu avantajınıza çevirebilir. Bu noktada önemli olan bakış açısını değiştirebilme kudretini gösterebilmektedir.

 Bakış Açısı Nasıl Değiştirilir?

 Hayatın her safhasında, söz gelimi; iş hayatı, özel hayat ya da aile hayatında işler her zaman istenildiği ölçüde güzel ilerlemeyebilir. Ancak bu tamamen izafi yani görece bir durumdur. Tarihte pek çok önemli olay, vakıa, buluş, ilerleme ya da değişim bakış açısının farklı olması sayesinde gerçekleşmiştir. Örnek ile olayı görünür kılmak gerekirse Kurtuluş Savaşı’ nı hatırlayalım. Mustafa Kemal Paşa ile yaveri arasında geçen diyalog şu şekildedir:

‘’ Atam düşman çok ’’
 l Yenilir.

‘’ Atam para yok ’’
  l Bulunur.

‘’ Atam ordu yok ‘’
 l Bulunur.

Tüm dedikleri de nitekim gerçekleşti. İşte bakış açısı olayı bambaşka bir hüviyete kavuşturabilir. Peki, bakış açısı nasıl değiştirilir? Öncelikle iç dünyanızın hiçbir zaman olumsuz düşünceler ve duygular ile sarmaşık olmasına izin vermemelisiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne olursa olsun farklı perspektiflerin mutlaka bulunduğunu ve onlara ulaşabileceğinizi düşünmelisiniz. Nasıl mı? Nasılını bir örnek ile görünür kılalım:

 Baba ve oğul tarlalarını ekip biçmekte ve oradan elde ettikleri gelir ile yaşayıp gitmekteymiş. Ancak bir zaman oğul hapishaneye düşmüş ve baba yalnız kalmış. Baba oldukça yaşlı olduğu için artık tarlayı ekip biçemiyormuş. Oğluna bir mektup yazmış ve ‘’ Oğlum artık çok yaşlandım, tarlayı ekip biçemiyorum. Sen yanımda olsaydın ne güzel sen tarlayı kazardın. ’’ demiş.

 Şimdi bu noktada oğlun yerine kendinizi koyun. İlk bakış açısı her şeyin bittiği ve oğlun babaya hiçbir yardımı dokunamayacağı yönünde değil mi? O vakit görelim her şey bitmiş mi?

 Oğul babanın mektubuna cevaben ‘’Baba, sakın tarlayı kazma, cesetleri oraya gömdüm. ‘’ yazar. Bunu okuyan güvenlik güçleri derhal tarlaya gider ve cesetleri yani delilleri bulmak için tüm tarlayı kazarlar. Ancak cesetler yoktur. Oğul babaya tekrar bir mektup yazar ve der ki; baba, bu şartlarda sana en fazla bu kadar yardım edebilirdim.

 Oğlunun yanlış yönlendirmesi ile tüm güvenlik güçleri tarlayı kazmış ve babaya sadece tohumları ekmek kalmıştır.

 Bakış açısı ile ilgili aşağıda ki diğer yazılarımız ilginizi çekebilir.

Mevlana'nın Hayata Bakış Açısı ===> Mevlana Bakış açısı

Düalist Bakış Açısı Nedir? ====> Düalist Bakış Açıları

Türkiye'de Spora Bakış Açısı ve Sporun Önemi ===> Spora Bakış Açısı

Toplumsal Olaylara Bakış Açısı ===> Toplumsal Olaylara Bakış Açısı

Bilim ve Ütopyan Bakış Açıları ===> Ütopyan Bakış Açısı

Bakış Açısını Değiştiren Kitaplar ===> Bakış Açısını Değiştiren Kitaplar

Hikayede Bakış Açıları ve Anlatıcı Türleri ===> Hikayede Bakış Açıları Anlatıcı Türleri

Hayata Bakış Açısını Değiştiren Sözler ===> Bakış Açısını Değiştiren Sözler

Toplumun Cinselliğe Bakış Açısı ===> Toplumun Cinselliğe Bakış Açısı

Kadın ve Erkek İlişkilerinde Bakış Açıları ===> Kadın Erkek ilişkilerinde Bakış Açıları
Yorum Gönderme

0 Yorumlar