English etiketine sahip yayınlar gösteriliyorTümünü göster
What are the results of eating junk food?
What was Turkish religion before Islam?
What is Devaluation?
Unemployment rate 2017. Avrupa ülkeleri işsizlik oranı
2018 World Press Freedom index Dünya basın özgürlüğü haritası
More doctors than ever in OECD countries. OECD ülkeleri kişi başına düşen doktor sayısı
Saudi Arabia has been elected to the UN women’s rights commission. Suudi Arabistan birleşmiş milletler kadın hakları komisyonu başkanlığına seçildi
Share of Facebook users in europe. Avrupada facebook kullanımı
Spain’s renewable energy. İspanyanın yenilenebilir enerji oranı.
Change your perspective change your life